BELEID EN KWALITEIT

Iedere zorginstelling in Nederland is vanzelfsprekend verplicht zich aan de actuele wet- en regelgeving te houden. De eisen die gesteld worden aan grootschalig reguliere instellingen, gelden evenzeer voor kleinschalige (woon)zorgorganisaties. De consequenties van het niet aan de gestelde eisen voldoen zijn groot. Terecht of onterecht kan er twijfel onstaan over de geleverde kwaliteit.

Voldoen aan alle wet- en regelgeving is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt bijna een hele studie om dit alles in kaart te brengen. De zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet klachten, kwaliteit en geschillen zorg, de veldnormen van de IGJ, het kwaliteitskader, mogelijk HKZ-normen (of de normen van een andere kwaliteitssysteem). Een zorgondernemer wordt geacht doorlopend en systematisch te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarbij veranderen de inzichten in hoe kwaliteit van zorg te benoemen en te borgen.

Zynergie biedt ondersteuning bij al deze zaken. Variërend van een advies op deelgebieden en ontwikkelen van beleid tot het volledig uitwerken en onderhouden van een (kwaliteits) systeem dat voldoet aan alle wet- en regelgeving.