STARTEN IN ZORG

Een eigen zorgorganisatie starten. Een kleine thuiszorg, woonzorglocatie of dagopvang. Terug naar de kern van het zorgverlenen, de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Gebaseerd op een eigen visie of ideaal. Op een levensbeschouwing of culturele achtergrond. Omdat u ondernemer bent. Omdat u iets heeft toe te voegen aan het huidige aanbod. Omdat wat u te bieden heeft de kwaliteit van leven van uw clienten zal verbeteren.

Een zorgorganisatie starten is voor velen een droom en voor sommigen een plan. Zynergie ondersteunt u graag bij het uitvoeren van dat plan, bij het verwezenlijke van die droom.

Wie onderneemt in de zorg komt er al snel achter: De zorgsector barst van de regelgeving, beroepsnormen en eisen waar je als zorgondernemer mee te maken krijgt. Soms helder en duidelijk, soms diffuus en voor meer interpretaties vatbaar. Denk bijvoorbeeld  aan de WTZi, WLZ, ZvW of de WKKGZ. Je krijgt te maken met veel instanties en organisaties zoals de NZa, IGJ, gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. U zult keuzes moeten maken: wie is uw doelgroep, welke financieringsstroom kiest u, hoe presenteert u uw organisatie en aan wie? Hoe borgt u kwaliteit en veiligheid voor uw clienten? En voor uw medewerkers?

Zynergie helpt en adviseert u bij het in kaart brengen en uitvoeren van alle activiteiten die er nodig zijn om als zorgaanbieder aan de slag te kunnen. We doen dit zonder het zicht te verliezen op de oorspronkelijke motivatie die u had om zelf te willen starten als zorgaanbieder.  Meer weten? Maak een vrijblivende afspraak met ons. Dan maken we nader kennis en bekijken we samen wat Zynergie voor u kan betekenen.