Klanten en projecten

De klanten die wij adviseren en projecten die wij ondersteunen zijn allen gericht op het organiseren van kwaliteitszorg in een kleinschalige setting. Wij noemen dat zorg op een menselijke maat. Zynergie is er trots op daar aan bij te mogen dragen. 


Het Max plazier huis

De stichting Beleven in Leven ontwikkelt in het oude gemeentehuis van de gemeente Schagerbrug een prachtige woonzorg locatie voor dementerenden. Zynergie adviseert en ondersteunt het bestuur bij het contracteringsproces in het kader van de WLZ en bij de inrichting en borging van de kwaliteitszorg. 

WilhelminaOord

Op het prachtige oude landgoed WilhelminaOord te Sint Nicolaasga opent in maart  2018, woon-zorginitiatief “WilhelminaOord” haar deuren. Er worden 26-28 appartementen gerealiseerd voor vaste en tijdelijke bewoning voor bewoners met uiteenlopende zorgvragen. Zynergie adviseert WilhelminaOord met name op het gebied van kwaliteitszorg waaronder de ontwikkeling en implementatie van een digitaal kwaliteitsmanagement systeem. 


Het Gouden Hart

Leven in een warme, veilige en vertrouwde omgeving: dat willen wij allemaal. Het Gouden Hart maakt dit mogelijk voor mensen die kwetsbaar ouder worden, zowel somatisch als psychogeriatrisch. Het Gouden Hart biedt deze zorg op verschillende locaties in Driebergen, Kampen, Wezep en Leersum. Zynergie ondersteunt Het Gouden Hart als "Back Office on demand" en adviseert Het Gouden Hart bij de zorgcontractering. Daarnaast leveren wij de klachtenfunctionaris voor Het Gouden Hart. Zo is de onafhankelijkheid van de klachtenfuncionaris bij Het Gouden Hart ook geborgd.